ترجمه فارسی w3schools

آسان کد بر آن است تا با قرار دادن محتوای مفید ، فرایند یادگیری برنامه نویسی و کدنویسی  را اندکی برای دانشجویان آسان گرداند. سایت w3schools  جزوه آنلاین مناسبی برای دانشجویان می باشد ولی به دلیل انگلیسی بودن هر شخص فارسی زبانی نمی تواند از آن بهره کامل را ببرد. به همین دلیل سعی کردم با توجه به دانش برنامه نویسی و کدنویسی که دارم این سایت را به زبان فارسی ترجمه کنم و تا اونجایی که ممکنه آن را روان و ساده در اختیار شما قرار بدهم.

مثال PYTHON

(print(“hello world

PYTHON

زبان برنامه نویسی جهت تولید اپلیکیشن تحت وب و..

مثال HTML

<DOCTYPE html!>
<html>
<title>HTML Tutorial</title>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

<body/>
<html/>

HTML

زبان نشانه گذاری برای ایجاد صفحات وب

CSS

یک زبان جهت دادن استایل به صفحات وب

}body
; background-color : lightblue
{

}h1
; color : white
 ; text-align: center
{

}p
; font-family: verdana
; font-size: 20px
{

برنامه نویسی پایتون

مثال PYTHON

(print(“hello world

PYTHON

زبان برنامه نویسی جهت تولید اپلیکیشن تحت وب و..

زبان نشانه گذاری html

مثال HTML

<DOCTYPE html!>
<html>
<title>HTML Tutorial</title>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

<body/>
<html/>

HTML

زبان نشانه گذاری برای ایجاد صفحات وب

زبان استایل دهی css

CSS

یک زبان جهت دادن استایل به صفحات وب

}body
; background-color : lightblue
{

}h1
; color : white
 ; text-align: center
{

}p
; font-family: verdana
; font-size: 20px
{