حلقه for در پایتون

آموزش پایتونپیاده سازی حلقه WHILE در پایتون حلقه ها در پایتون پایتون دارای دو دستور حلقه اصلی می باشد حلقه while حلقه for حلقه ی while زمانی از حلقه while  استفاده می کنیم که بخواهیم مجموعه ای از دستورات را با توجه به درست بودن شرط اجرا کنیم. در واقع تا زمانیکه شرط درست است…

حلقه while در پایتون

آموزش پایتونپیاده سازی حلقه WHILE در پایتون حلقه ها در پایتون پایتون دارای دو دستور حلقه اصلی می باشد حلقه while حلقه for حلقه ی while زمانی از حلقه while  استفاده می کنیم که بخواهیم مجموعه ای از دستورات را با توجه به درست بودن شرط اجرا کنیم. در واقع تا زمانیکه شرط درست است…

if..else در پایتون

آموزش پایتونپیاده سازی if..else در پایتون شرط ها در پایتون و  دستور if پایتون ازیکسری شرط های منطقی ریاضی پشتیبانی می کند. تساوی a == b نامساوی a != b کمترمساوی a <= b کمتر a < b بیشتر مساوی a >= b بیشتر  a>b شرط ها معمولا در حلقه  و if statement   کاربرد دارند.…

دیکشنری در پایتون

آموزش پایتوندیکشنری در پایتون دیکشنری دیکشنری ، یک مجموعه نامرتپ و تغییر پذیر است ، متشکل از کلید و مقدار (key,value) می باشد و بوسیله {} نمایش داده می شود در مثال زیر یک دیکشنری ایجاد  و چاپ شده است thisdict = {  “brand” : “Ford”, “model” : “Mustang”,  “year” : 1964 } print(thisdict) امتحان کنید» دسترسی به عناصر…

مجوعه ست در پایتون

آموزش پایتونست ها در پایتون ست ها (sets) ست یک مجموعه است که نامرتب  و بدون ایندکس است.ست از طریق آکلات {} مشخص می شود در مثال زیر یک ست ایجاد کردیم thisset = {“apple”, “banana”, “cherry”} print(thisset) امتحات کنید » نکته : ست ها مجموعه ای نامرتب هستند پس نمی توان از طریق ایندکس به عناصر…

تاپل ها در پایتون

آموزش پایتونتاپل ها در پایتون تاپل درپایتون تاپل یک مجموعه است که ترتیبی و تغییرناپذیر است . تاپل ها در پایتون بوسیله پرانتز() ایجاد می شوند در مثال زیر یک تاپل ایجاد کردیم thistuple = (“apple”, “banana”, “cherry”) print(thistuple) امتحان کنید» دسترسی به عناصرتاپل از طریق نوشتن شماره ایندکس عناصر در براکت می توان به عناصر تاپل…

لیست ها در پایتون

آموزش پایتونلیست ها در پایتون محموعه ها(آرایه ها) در پایتون در زبان برنامه نویسی مجموعه ها به چهار دسته تقسیم می شوند: list : لیست ها تکرارپذیر ، تغییر پذیر و مرتب هستند tuple : تاپل ها تکرارپذیر ، تغییر ناپذیر و مرتب هستند set : ست ها تکرارناپذیر ، تغییرناپذیر و نامرتب هستند dictionary…

عملگرها در پایتون

آموزش پایتونعملگرها در پایتون عملگرهای پایتون از عملگرها برای انجام یکسری عملیات بر روی مقادیر و متغیرها استفاده می شود پایتون عملگرها را به چند دسته تقسیم کرده است. عملگرهای محاسباتی عملگرهای انتسابی عملگرهای مقایسه ای عملگرهای منطقی عملگرهای بیتی عملگرهای عضویتی عملگرهای هویتی عملگرهای محاسباتی در پایتون از عملگرهای محاسباتی برای انجام یکسری عملیات…

متغیر بولین در پایتون

آموزش پایتونمتغیر بولین در پایتون بولین ، شامل یکی از مقادیر True  یا False است مقادیر بولین  در زبان برنامه نویسی ، اغلب به دنبال  درست و غلط بودن یک عبارت هستیم وقتی در زبان پایتون،یک عبارت را ارزیابی می کنیم، پاسخ True  یا False  را دریافت می کنیم وقتی دو مقدار را مقایسه می…

رشته ها در پایتون

آموزش پایتونرشته ها در پایتون رشته ها در پایتون رشته ها در پایتون بوسیله علامت تک کوتیشن یا دابل کوتیشن احاطه می شوند. علامت تک کوتیشن و دابل کوتیشن در پایتون فرقی ندارند:”hello’=”hello’ شما می توانید رشته ها را بوسیله تابع print  در خروجی نمایش دهید print(‘Hello’) انتساب یک رشته به یک متغیر برای انتساب…